امکانات {0}
خوراکی و نوشیدنی
  • رستوران
پارکینگ
  • پارکینگ

قوانین هتل
  • 14:00

  • 12:00

موقعیت جهانگردی روی نقشه

مهمانپذیر جهانگردی اردستان

اردستان - خیابان امام خمینی - روبروی پمپ بنزین