موقعیت خزر روی نقشه

متل خزر رامسر

رامسر - انتهای بلوار معلم
هتل های نزدیک
شروع قیمت 3,450,000 ریال
رامسر , بلوار معلم (کازینو)
شروع قیمت 8,700,000 ریال
رامسر ، خیابان شهید رجایی ، هتلهای آزادی رامسر
شروع قیمت 3,950,000 ریال
رامسر , خیابان چهارصد دستگاه , یاس 11